icon icon icon

Gạch Eurotile - Stone

Thương hiệu: Viglacera

Tình trạng: Còn hàng

CÁC DÒNG GACH STONE ;

1.PHÙ SA 

2.SƠN KHUÊ 

3.ĐĂNG SƠN

4.NGUYỆT CÁT 

5.LƯU SA

6.HOA ĐÁ

7.THẠCH VŨ

 

CÁC DÒNG GACH STONE

1.PHÙ SA

MÃ GẠCH:

PHS G01,G02,G03 300x600 

PHS I01,I02,I03 450X900 

PHS Q01,Q02  600x1200

2.SƠN KHUÊ

MÃ GẠCH:

SOK E01,E02 800x800 

SOK G01,G02,G03,G04 600x1200

3.ĐĂNG SƠN

MÃ GẠCH :

DAS D01,D02 300x900 

SAT Q01,Q02 600x1200

4.NGUYỆT CÁT

MÃ GẠCH :

NGC G01,G02,G03,G04 300x900 

NGC H01,H02,H03,H04 600x600

NGC I01,I02,I03,I04 450x900

5.LƯU SA

MÃ GẠCH :

LUS G01,G02,G03,G04 300X600 

6.HOA ĐÁ

MÃ GẠCH :

HOD DG01,G02,G03,G04 300X900 

HOD H01,H02,H03,H04 300x600

7.THẠCH VŨ

THV Q01,Q02,Q03 600x1200